تل کادایف خشک زعفرانی

تل کادایف خشک زعفرانی

تل کادایف خشک زعفرانی

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : فله ای ،جعبه ای          وزن : :500 ،600 گرمی ، فله ای

 انواع محصول  کادایف : تل کادایف خشک وتر /باقلوا کادایف 

طول مدت ماندگاری :  2 ماه

ترکیبات :آرد/روغن مایع /شیره انگور / آب /زعفران

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .