خمیر باقلوا

خمیر باقلوا

خمیر باقلوا

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته / فله ای  

وزن  بسته : 500 گرمی و وزن فله ای بر حسب کیلویی می باشد .       

طول مدت ماندگاری :  3 ماه

ترکیبات :آرد/آب / نمک / نشاسته  

نحوه استفاده :

میتوان در انواع شیرینیجات و تهیه باقلوا  استفاده  نمود . 

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .