خمیر سمبوسه

خمیر سمبوسه

خمیر سمبوسه

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته / فله ای

طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 450

ترکیبات :آرد/نمک/آب 

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .