خمیر یوفکا گرد بزرگ با بسته بندی معمولی

خمیر یوفکا گرد بزرگ با بسته بندی معمولی

خمیر یوفکا گرد بزرگ با بسته بندی معمولی

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته                            طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 450 گرمی                           ترکیبات :آرد/نمک/آب 

وزن خمیر یوفکای فله ای : سایز  20* 20 و 35*7 

نحوه استفاده :

میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود . 

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .