خمیر یوفکا مثلثی

خمیر یوفکا مثلثی

خمیر یوفکا مثلثی

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته / فله ای                طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 450 گرمی                             ترکیبات :آرد/نمک/آب 

نحوه استفاده :

میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود . 

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .