خمیریوفکا A4 با بسته بندی ترموفرمینگ

خمیریوفکا A4 با بسته بندی ترموفرمینگ

خمیریوفکا A4 با بسته بندی ترموفرمینگ

شرایط نگهداری: مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 700 گرمی                  ترکیبات :آرد/نمک/آب 

نحوه استفاده :

میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود . 

نحوه چیدمان :

در طبقه پایین یخچال قرار گیرد.

دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.