ته دیگ

ته دیگ

ته دیگ

نوع بسته بندی: بسته پلي پروپيلني  وزن:400 گرم

طول ماندگاری: 3 ماه در یخچال/6ماه در فریزر

ترکیبات: آرد گندم، نمک تصفیه شده خوراکی، آب

دمای نگهداری:در دمای 0 الی4 درجه سانتی گراد/

18-درجه سانتی گراد

نحوه استفاده: می توان در انواع غذاهای فانتزی و

 خمیری استفاده کرد.

شرایط نگهداری: 

-در یخچال/فریزر قرار گیرد. 

-دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.