خمیر یوفکا مثلث با بسته بندی معمولی

خمیر یوفکا مثلث با بسته بندی معمولی

خمیر یوفکا مثلث با بسته بندی معمولی

نام محصول : خمیر یوفکا مثلثی

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته / فله ای                طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 450 گرمی                             ترکیبات :آرد/نمک/آب

نحوه استفاده :

ü      میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود .

نحوه چیدمان :

ü      در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

 دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .