خمیر بورک

خمیر بورک

خمیر بورک

نام محصول : خمیر بورک

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته                      طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

ترکیبات :آرد/نمک/آب

 

نحوه استفاده :

ü      میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود .

نحوه چیدمان :

ü      در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

ü       دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .