تل کادایف تر در دو طعم وانیلی و زعفرانی

تل کادایف تر در دو طعم وانیلی و زعفرانی

تل کادایف تر در دو طعم وانیلی و زعفرانی

نام محصول : تل کادایفتر

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : فله ای ،جعبه ای             وزن :600 گرمی ، فله ای

 انواع محصول  کادایف : تل کادایف خشک وتر 

طول مدت ماندگاری :  2 ماه

ترکیبات :آرد/آب/نمک

نحوه چیدمان :

ü      در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

ü       دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .