محصولات ای دو

 • خمیر یوفکا
 • خمیر باقلوا
 • خمیر بورک
 • خمیر سمبوسه
 • بورک نیمه آماده
 • بورک
 • باقلوا خشک
 • باقلوا تر
 • کادایف خشک
 • کادایف تر
 • ته دیگ
ریس شیری ریس شیری ریس شکلاتی ریس شکلاتی ریس خشک ریس خشک راحت الحلقوم پاستیلی راحت الحلقوم پاستیلی لوکوم زعفران لوکوم زعفران لوکوم زرشک لوکوم زرشک لوکوم گل محمدی لوکوم گل محمدی باقلوا کادایف وانیلی باقلوا کادایف وانیلی باقلوا کادایف زعفرانی باقلوا کادایف زعفرانی باقلوا کادایف شکلاتی باقلوا کادایف شکلاتی باقلوا استانبولی کتابی باقلوا استانبولی کتابی باقلوا استانبولی باقلوا استانبولی باقلوا خشک باقلوا خشک بورک مرغ بورک مرغ بورک گوشت بورک گوشت بورک سیب زمینی و پنیر بورک سیب زمینی و پنیر بورک سیب زمینی و جعفری بورک سیب زمینی و جعفری بورک ژامبون بورک ژامبون بورک خرما و گردو بورک خرما و گردو بورک پنیر و نعناع بورک پنیر و نعناع بورک اسفناج بورک اسفناج ته دیگ ته دیگ خمیر یوفکا گرد با بسته بندی ترموفرمینگ خمیر یوفکا گرد با بسته بندی ترموفرمینگ باقلوا مخلوط با بسته بندی معمولی 1200 گرم باقلوا مخلوط با بسته بندی معمولی 1200 گرم نخودچی با بسته بندی 250 گرم نخودچی با بسته بندی 250 گرم خمیر یوفکا مثلث با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا مثلث با بسته بندی معمولی خمیر بورک خمیر بورک تل کادایف تر در دو طعم وانیلی و زعفرانی تل کادایف تر در دو طعم وانیلی و زعفرانی باقلوا استانبولی 300 گرم باقلوا استانبولی 300 گرم رول بورک سیب زمینی رول بورک سیب زمینی رول بورک پنیری رول بورک پنیری شیرینی نخودچی شیرینی نخودچی راحت الحلقوم راحت الحلقوم نوقا نوقا تل کادایف خشک شکلاتی تل کادایف خشک شکلاتی تل کادایف خشک زعفرانی تل کادایف خشک زعفرانی تل کادایف خشک وانیلی تل کادایف خشک وانیلی باقلوا خشک ارده 350 گرم باقلوا خشک ارده 350 گرم باقلوا مخلوط 500 و 900 گرم باقلوا مخلوط 500 و 900 گرم باقلوا کادایف فندق دار باقلوا کادایف فندق دار باقلوا کادایف کپسولی باقلوا کادایف کپسولی باقلوا کادایف توپی باقلوا کادایف توپی باقلوا کادایف پیتزایی باقلوا کادایف پیتزایی باقلوا کادایف انگشتی باقلوا کادایف انگشتی باقلوا پیتزایی باقلوا پیتزایی باقلوا کاخ گردو باقلوا کاخ گردو باقلوا سبدی باقلوا سبدی باقلوا انجیری باقلوا انجیری باقلوا انگشتی 500 گرم باقلوا انگشتی 500 گرم خمیر باقلوا خمیر باقلوا خمیر سمبوسه خمیر سمبوسه خمیر یوفکا گرد بزرگ با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا گرد بزرگ با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا گرد کوچک با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا گرد کوچک با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا مربع 20*20 با بسته بندی ترموفرمینگ خمیر یوفکا مربع 20*20 با بسته بندی ترموفرمینگ خمیر یوفکا مثلثی با بسته بندی ترموفرمینگ خمیر یوفکا مثلثی با بسته بندی ترموفرمینگ خمیریوفکا A4 با بسته بندی ترموفرمینگ خمیریوفکا A4 با بسته بندی ترموفرمینگ خمیر یوفکا A4 با بسته بندی معمولی خمیر یوفکا A4 با بسته بندی معمولی