کلاس آموزش باقلوا و بورک در دانشگاه مدیریت صنعتی آذربایجان

کلاس آموزش باقلوا و بورک در دانشگاه مدیریت صنعتی آذربایجان

شصت و چهارمین و شصت و پنجمین کلاس آموزش باقلوا و بورک با اسپانسری شرکت ای دو و سفیر برند این شرکت استاد شهیر در دانشگاه مدیریت صنعتی آذربایجانبرگزار شد.

اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco

 

تعداد بازدید: ۳۶۳