آشپزی به سبک ای دو با حضور سرآشپزها

آشپزی به سبک ای دو با حضور سرآشپزها

کلاس آموزش بورک و سمبوسه با محصولات ای دو با حضور سرآشپزها در تبریز برگزار شد

روابط عمومی: https://t.me/preido

اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco

تعداد بازدید: ۳۸۱