گروه صنعتی ای دو | اخبار

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان کافی شاپ در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان کافی شاپ در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش خانم شهیر برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریز برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریز برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریزی و اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در محل کارخانه برگزار شد. در این کلاس آموزشی تهیه انواع مختلف باقلوا و باقلوا کادایف با محصولات ای دو آموزش داده شد. ...
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر با اسپانسری شرکت ای دو و سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد.   روابط عمومی: https://t.me/preido  اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو،خانم شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد.   روابط عمومی: https://t.me/preido  اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس رایگان باقلوا در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در آموزشگاه نیکا برگزار شد. در این کلاس آموزشی انواع مختلف تهیه باقلوا و باقلوا کادایف با محصولات ای دو آموزش داده شد. روابط عمومی: https://t.me/preido  ...
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو در آموزشگاه شهیر برگزار شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام : https://t.me/eidoco اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد. علاقمندان جهت شرکت در کلاس های رایگان ای دو با تلگرام روابط عمومی در ارتباط باشند. روابط عمومی: https://t.me/preido ...
کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد.  
کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در شرکت ای دو برگزار شد

کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در شرکت ای دو برگزار شد

کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در محل شرکت ای دو برگزار شد. در این کلاس آموزشی که با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد انواع بورک آموزش داده شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام...
کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خان شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام : https://t.me/eidoco اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco