گروه صنعتی ای دو | اخبار

اطلاعیه برگزاری کلاس باقلواهای ریز و کافی شاپ

اطلاعیه برگزاری کلاس باقلواهای ریز و کافی شاپ

  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco کانال تلگرام: https://t.me/eidoco
آشپزی به سبک ای دو با حضور سرآشپزها

آشپزی به سبک ای دو با حضور سرآشپزها

کلاس آموزش بورک و سمبوسه با محصولات ای دو با حضور سرآشپزها در تبریز برگزار شد روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس رایگان کاتمر و کونفه در مرکز فرهنگی مسجد امام رضا برگزار شد

کلاس رایگان کاتمر و کونفه در مرکز فرهنگی مسجد امام رضا برگزار شد

کلاس رایگان کاتمر  کونفه با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در مرکز فرهنگی مسجد امام رضا واقع در ویلاشهر تبریز برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس رایگان بورک و سمبوسه (کیف مدرسه) با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در آموزشگاه نیکا برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان باقلوا و کاتمر در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا و کاتمر در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا و کاتمر با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد . روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان کافی شاپ در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان کافی شاپ در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش خانم شهیر برگزار شد  روابط عمومی: https://t.me/preido اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریز برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریز برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریزی و اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در محل کارخانه برگزار شد. در این کلاس آموزشی تهیه انواع مختلف باقلوا و باقلوا کادایف با محصولات ای دو آموزش داده شد. ...
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر با اسپانسری شرکت ای دو و سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد.   روابط عمومی: https://t.me/preido  اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو،خانم شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد.   روابط عمومی: https://t.me/preido  اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco