گروه صنعتی ای دو | اخبار

کلاس رایگان باقلوا در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا در آموزشگاه نیکا برگزار شد

کلاس رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در آموزشگاه نیکا برگزار شد. در این کلاس آموزشی انواع مختلف تهیه باقلوا و باقلوا کادایف با محصولات ای دو آموزش داده شد. روابط عمومی: https://t.me/preido  ...
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو در آموزشگاه شهیر برگزار شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام : https://t.me/eidoco اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد. علاقمندان جهت شرکت در کلاس های رایگان ای دو با تلگرام روابط عمومی در ارتباط باشند. روابط عمومی: https://t.me/preido ...
کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز برگزار شد

کلاس رایگان کافی شاپ و باقلواهای ریز با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد.  
کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در شرکت ای دو برگزار شد

کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در شرکت ای دو برگزار شد

کلاس آموزش بورک با حضور سرآشپزهای تبریزی در محل شرکت ای دو برگزار شد. در این کلاس آموزشی که با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر برگزار شد انواع بورک آموزش داده شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام...
کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس رایگان بورک کیف مدرسه و باقلواکادایف با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خان شهیر در آموزشگاه شهیر برگزار شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام : https://t.me/eidoco اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کلاس آموزش رایگان باقلوا در فرهنگسرای پارک شمس برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در فرهنگسرای پارک شمس برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر در فرهنگسرای پارک شمس برگزار شد، در این کلاس آموزشی که 100 نفر از زنان تبریزی حضور داشتند انواع مختلف باقلوا و باقلواکادایف با محصولات ای دو...
کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان باقلوا در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان آشپزی با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر، برگزار شد. روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام : https://t.me/eidoco اینستاگرام: https://instagram.com/eidoco  
کارگاه آموزش آشپزی به سبک ای دو در محل کارخانه ای دو برگزار شد

کارگاه آموزش آشپزی به سبک ای دو در محل کارخانه ای دو برگزار شد

با حضور مدیران آموزشگاه های آشپزی تبریز؛ کارگاه آموزش آشپزی به سبک ای دو در محل کارخانه ای دو برگزار شد.  در این کارگاه یک روزه که پنجشنبه 27 مهر ماه با حضور مدیران آموزشگاه های آشپزی تبریز برگزار شد، تهیه انواع باقلوا و...
کلاس باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریزی برگزار شد

کلاس باقلوا با حضور سرآشپزهای تبریزی برگزار شد

کلاس باقلوا (آشپزی به سبک ای دو) با حضور سرآشپزهای تبریزی با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند شرکت خانم شهیر برگزار شد.
کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک در آموزشگاه شهیر برگزار شد

کلاس آموزش رایگان بورک با اسپانسری شرکت ای دو و آموزش سفیر برند ای دو خانم شهیر، در آموزشگاه شهیر برگزار شد. علاقمندان می توانند جهت شرکت در این کلاس های آموزشی با ما در ارتباط باشند.   روابط عمومی: https://t.me/preido تلگرام...